Municipalities of Slovakia
Szlovákia (Felvidék) városai és községei
SLOVAKIAN NAMES HUNGARIAN NAMES Hungarians
less20% — 20% and more Slovakian less20% — 20% and more Hungarian (%)
Bratislavský kraj Pozsony terület 5,1%
aaHlavné mesto SR Bratislava aaPozsony főváros 4,8%
aa Okres Bratislava I aa Pozsony I. kerület n.d.
  Okres Bratislava II   Pozsony II. kerület n.d.
  Okres Bratislava III   Pozsony III. kerület n.d.
  Okres Bratislava IV   Pozsony IV. kerület n.d.
  Okres Bratislava V   Pozsony V. kerület n.d.
  Okres Malacky   Malackai járás n.d.
  Okres Pezinok   Bazini járás n.d.
  Okres Senec   Szenci járás 24,2%
Trnavský kraj Nagyszombat terület 24,3%
  Okres Trnava   Nagyszombati járás n.d.
  Okres Dunajská Streda   Dunaszerdahelyi járás 86,3%
  Okres Galanta   Galántai járás 40,5%
  Okres Hlohovec   Galgóci járás n.d.
  Okres Piešt'any   Pöstyéni járás n.d.
  Okres Senica   Szenicei járás n.d.
  Okres Skalica   Szakolcai járás n.d.
Trenčianský kraj Trencsén terület 0,2%
  Okres Trenčín   Trencséni járás n.d.
  Okres Bánovce nad Bebravou   Báni járás n.d.
  Okres Ilava   Illavai járás n.d.
  Okres Myjava   Miavai járás n.d.
  Okres Nové Mesto nad Váhom   Vágújhelyi járás n.d.
  Okres Partizánske   Simonyi járás n.d.
  Okres Považská Bystrica   Vágbesztercei járás n.d.
  Okres Prievidza   Privigyei járás n.d.
  Okres Púchov   Puhói járás n.d.
Nitrianský kraj Nyitra terület 30,6%
  Okres Nitra   Nyitrai járás 8,1%
  Okres Komárno   Komáromi járás 72,3%
  Okres Levice   Lévai járás 31,8%
  Okres Nové Zámky   Érsekújvári járás 42,0%
  Okres Šal'a   Vágsellyei járás 40,2%
  Okres Topol'čany   Nagytapolcsányi járás n.d.
  Okres Zlaté Moravce   Aranyosmaróti járás n.d.
Žilinský kraj Zsolna terület 0,1%
  Okres Žilina   Zsolnai járás n.d.
  Okres Bytča   Nagybiccsei járás n.d.
  Okres Čadca   Csacai járás n.d.
  Okres Dolný Kubín   Alsókubini járás n.d.
  Okres Kysucké Nové Mesto   Kiszucaújhelyi járás n.d.
  Okres Liptovský Mikulᚠ  Liptószentmiklósi járás n.d.
  Okres Martin   Turócszentmártoni járás n.d.
  Okres Námestovo   Námesztói járás n.d.
  Okres Ružomberok   Rózsahegyi járás n.d.
  Okres Turčinske Teplice   Stubnyafürdői járás n.d.
  Okres Tvrdošín   Turdossini járás n.d.
Banskobystrický kraj Besztercebánya terület 12,9%
  Okres Banská Bystrica   Besztercebányai járás n.d.
  Okres Banská Štiavnica   Selmecbányai járás n.d.
  Okres Brezno   Breznóbányai járás n.d.
  Okres Detva       Gyetvai járás     n.d.
  Okres Krupina       Korponai járás     n.d.
  Okres Lučenec       Losonci járás     31,6%
  Okres Poltár       Poltári járás     n.d.
  Okres Revúca       Nagyrőcei járás     24,2%
  Okres Rimavská Sobota       Rimaszombati járás     44,7%
  Okres Vel'ký Krtíš       Nagykürtösi járás     31,1%
  Okres Zvolen       Zólyomi járás     n.d.
  Okres Žarnovica   Zsarnócai járás n.d.
  Okres Žiar nad Hronom   Garamszentkereszti járás n.d.
Košický kraj Kassa terület 12,8%
aaMesto Košice aaKassa város 5,6%
  Okres Košice I   Kassa I. kerület n.d.
  Okres Košice II   Kassa II. kerület n.d.
  Okres Košice III   Kassa III. kerület n.d.
  Okres Košice IV   Kassa IV. kerület n.d.
  Okres Košice-okolie   Kassa-vidéki járás 15,8%
  Okres Gelnica       Gölnicbányai járás     n.d.
  Okres Michalovce       Nagymihályi járás     12,8%
  Okres Rožňava   Rozsnyói járás 35,6%
  Okres Sobrance   Szobránci járás n.d.
  Okres Spišská Nová Ves   Iglói járás n.d.
  Okres Trebišov   Tőketerebesi járás 33,2%
Prešovský kraj Eperjes terület 0,1%
  Okres Prešov   Eperjesi járás n.d.
  Okres Bardejov   Bártfai járás n.d.
  Okres Humenné   Homonnai járás n.d.
  Okres Kežmarok       Késmárki járás     n.d.
  Okres Levoča       Lőcsei járás     n.d.
  Okres Medzilaborce       Mezőlaborci járás     n.d.
  Okres Poprad       Poprádi járás     n.d.
  Okres Sabinov       Kisszebeni járás     n.d.
  Okres Snina       Szinnai járás     n.d.
  Okres Stará L'ubovňa       Ólublói járás     n.d.
  Okres Stropkov       Sztropkói járás     n.d.
  Okres Svidník   Felsővízközi járás n.d.
  Okres Vranov nad Toplou   Varannói járás n.d.
Sources:          
Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár; Budapest 1997 
Slovenská Republika Územné a správne usporiadanie; Bratislava 1996
The Government Office for Hungarian Minorities Abroad: Situation of Hungarians in Slovakia
Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi: Hungarian Minorities in the Carpathian Basin Chapter 2 The Hungarians of Slovakia


Utoljára frissítve: 2001.02.02.
Szerző: Molnár István
Email: molnarok@compunet.hu