Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
NAGYSZOMBAT MEGYE / TRNAVSKY KRAJ
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Járások / Districts:

Dunaszerdahelyi járás / Okres Dunajská Streda
Galántai járás / Okres Galanta
Galgóci járás / Okres Hlohovec
Nagyszombati járás / Okreš Trnava
Pöstyéni járás / Okres Piestany
Szakolcai járás / Okres Skalica
Szenicei járás / Okres Senica

Készült: 2002. január 12.
Utoljára módosítva: 2002. január 12.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997