Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
NAGYSZOMBAT MEGYE / TRNAVSKY KRAJ
Dunaszerdahelyi járás / Okres Dunajská Streda
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Dunaszerdahely (Dunajská Streda)
Nagymegyer (Vel'ký Meder)
Somorja / ©amorín

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Albár (Dolný Bar)
Alistál (Dolný ©tál)
Bacsfa / Báč
Baka (Baka)
Balony (Baloň)
Béke (Mierovo)
Bögellő (Bohel'ov)
Bős (Gabčíkovo)
Csákány (Čakany)
Csallóközcsütörtök (©tvrtok na Ostrove)
Csallóközkürt (Ohrady)
Csallóköznádasd (Trstená na Ostrove)
Csallóköztárnok (Trnávka)
Csenke (Čenkovce)
Csiliznyárad (Ňárad)
Csilizpatas (Pataą)
Csilizradvány (Čiliľska Radvaň)
Dercsika (Jurová)
Diósförgepatony (Orechová Potôň)
Doborgaz (Dobrohost')
Dunakisfalud (Vieska)
Dunatőkés (Dunajský Klátov)
Egyházgelle (Holice)
Egyházkarcsa (Kostolné Kračany)
Ekecs (Okoč)
Eperjes (Jahodná)
Felbár (Horný Bar)
Felsővámos (Horné Mýto)
Gomba (Hubice)
Hegyéte (Kútniky)
Hodos (Vydrany)
Hviezdoslavfalva / Hviezdoslavov
Illésháza (Nový ®ivot)
Jányok (Janíky)
Keszölcés (Kyselica)
Királyfiakarcsa (Královičove Kračany)
Kisudvarnok (Malé Dvorníky)
Kulcsod (Klučovec)
Lég / Lehnice
Lögérpatony (Horná Potôň)
Lúcs (Lúč na Ostrove)
Macháza (Macov)
Mad (Mad)
Medve (Medved'ov)
Nagyabony (Vel'ké Blahovo)
Nagybodak (Bodíky)
Nagymagyar (Zlaté Klasy)
Nagypaka / Vel'ká Paka
Nagyszarva (Rohovce)
Nagyudvarnok (Vel'ké Dvorníky)
Nyárasd (Topol'níky)
Nyékvárkony (Vrakúň)
Olgya (Ol'dza)
Padány (Padáň)
Pódatejed (Povoda)
Sárosfa (Blatná na Ostrove)
Sárrét (Blahová)
Szap (Sap)
Szentmihályfa (Michal na Ostrove)
Úszor / Kvetoslavov
Vajka (Vojka nad Dunajom)
Vásárút (Trhová Hradská)
Vitény (Bellová Ves)


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
3
3
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
15
63
24%
Szumma
18
66
27%

Készült: 2002. január 12.
Utoljára módosítva: 2002. január 12.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997