Municipalities of Iasi County
Jászvásár megye városai és községei
In Iaşi County there are 2 cities, 2 towns and 84 communities. These municipalties contain 420 villages. The capital of the county is Iaşi City
Jászvásár megyében 2 megyei jogú város, 2 város és 84 község van. Ezekben 420 falu található. A megye székhelye Jászvásár.


RUMANIAN NAMES HUNGARIAN NAMES Hungarians
less20% — 20% and more Rumanian less20% — 20% and more Hungarian (%)
Regiunea Moldova   Moldva Régió   0,2%
aa Judeţul Iaşi    aa Jászvásár megye   0,1%
   aa Municipiul Iaşi      aa Jászvásár Megyei Jogú Város   n.d
    Municipiul Paşcani       Páskán Megyei Jogú Város   n.d
    Orasul Hârlau       Harló Város   n.d
    Orasul Târgu Frumos       Szépvásár Város   n.d
    Comuna Alexandru Ion Cuza           n.d
    Comuna Andrieşeni           n.d
    Comuna Aroneanu           n.d
    Comuna Bălţaţi           n.d
    Comuna Bârnova           n.d
    Comuna Belceşti       Belcsest község   n.d
    Comuna Bivolari           n.d
    Comuna Brăeşti           n.d
    Comuna Butea           n.d
    Comuna Cepleniţa           n.d
    Comuna Ciorteşti           n.d
    Comuna Ciurea           n.d
    Comuna Coarnele Caprei           n.d
    Comuna Comarna (Osoi)           n.d
    Comuna Costuleni           n.d
    Comuna Cotnari       Kotnár község   n.d
    Comuna Cozmeşti       Kozmest község   n.d
    Comuna Cristeşti           n.d
    Comuna Cucuteni           n.d
    Comuna Dagâţa           n.d
    Comuna Deleni           n.d
    Comuna Dobrovăţ           n.d
    Comuna Dolheşti           n.d
    Comuna Dumeşti           n.d
    Comuna Erbiceni           n.d
    Comuna Focuri       Focu község   n.d
    Comuna Golăieşti           n.d
    Comuna Gorban           n.d
    Comuna Grajduri           n.d
    Comuna Gropniţa           n.d
    Comuna Grozeşti           n.d
    Comuna Hălăuceşti       Halasfalva község   n.d
    Comuna Heleşteni           n.d
    Comuna Holboca           n.d
    Comuna Horleşti       Horlest község   n.d
    Comuna Ipatele           n.d
    Comuna Lespezi       Lespezi község   n.d
    Comuna Leţcani           n.d
    Comuna Lungani           n.d
    Comuna Madârjac           n.d
    Comuna Mihail Kogălniceanu (Ţigănaşi)           n.d
    Comuna Mirceşti       Nyersesty község   n.d
    Comuna Mironeasa           n.d
    Comuna Miroslava           n.d
    Comuna Mirosloveşti           n.d
    Comuna Mogoşeşti           n.d
    Comuna Mogoşeşti-Siret       Magosfalva község   n.d
    Comuna Moşna           n.d
    Comuna Moţca           n.d
    Comuna Movileni           n.d
    Comuna Oţeleni       Acélfalva község   n.d
    Comuna Plugari           n.d
    Comuna Podu Iloaiei           n.d
    Comuna Popeşti           n.d
    Comuna Popricani           n.d
    Comuna Prisăcani           n.d
    Comuna Probota           n.d
    Comuna Răducăneni       Radukanén község   n.d
    Comuna Rediu           n.d
    Comuna Româneşti           n.d
    Comuna Ruginoasa           n.d
    Comuna Scânteia           n.d
    Comuna Şcheia           n.d
    Comuna Schiitu Duca           n.d
    Comuna Scobinţi           n.d
    Comuna Sineşti           n.d
    Comuna Şipote           n.d
    Comuna Sireţel           n.d
    Comuna Stolniceni-Prăjescu           n.d
    Comuna Strunga       Sztrunga község   n.d
    Comuna Tansa           n.d
    Comuna Tătăruşi           n.d
    Comuna Ţibana           n.d
    Comuna Ţibăneşti           n.d
    Comuna Todireşti           n.d
    Comuna Tomeşti           n.d
    Comuna Trifeşti           n.d
    Comuna Ţuţora           n.d
    Comuna Ungheni /Bosia/           n.d
    Comuna Valea Seacă           n.d
    Comuna Vânatori           n.d
    Comuna Victoria           n.d
    Comuna Vlădeni           n.d
    Comuna Voineşti       Vojnest község   n.d
Sources:          
Románia - Rumänien - Romania - România. Road Map; Cluj-Napoca 1997 
Erdély - Ardeal - Siebenbürgen - Transylvania; Budapest 3/1993 
Place-Name Changes in Europe-Between 1763-1995; Budapest 1996 
Nagy Világatlasz; Budapest 1985/86 
Magyar Helységnév-azonosító Szótár; Baja 1998 
Atlas Rutier România; Budapest, 2000


Utoljára frissítve: 2001.01.13.
Szerző: Molnár István
Email: molnarok@compunet.hu