Make your own free website on Tripod.com
Municipalities of the Dunajská Streda district
Az Dunaszerdahelyi járás városai és községei

Based on: Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár; Budapest 1997 /Over the borders Hungarian setllements-name vocabulary/
Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár; Budapest 1997 alapján
 
[older name]; in braun = I haven't datas
[régebbi név]; barna szín = nincs adatom


SLOVAKIAN NAMES HUNGARIAN NAMES Hungarians
less20% — 20% and more Slovakian less20% — 20% and more Hungarian (%)
Trnavský kraj Nagyszombat terület 24,3%
Dunajská Streda / Dunaszerdahely district on the FOTW
Okres Dunajská Streda aa Dunaszerdahelyi járás 86,3%
 
Dunajská Streda / Dunaszerdahely town on the FOTW
Mesto Dunajská Streda     aa Dunaszerdahelyi város   83,3%
 
Šamorín / Somorja town on the FOTW
Mesto Šamorín       Somorja város   71,0%
 
Vel'ký Meder / Nagymegyer town on the FOTW
Mesto Vel'ký Meder       Nagymegyer város   87,0%
    Obec Báč [Bačfa]        Bacsfa község   59,9%
    Obec Baka        Baka község   96,1%
 
Baloň / Balony on the FOTW
Obec Baloň        Balony község   n.d.
    Obec Bellová Ves        Vitény község   n.d.
    Obec Blahová        Sárrét község   n.d.
    Obec Blatná na Ostrove        Sárosfa község   n.d.
    Obec Bodíky        Nagybodak község   n.d.
    Obec Bohel'ov [Bögellő]        Bögellő község   n.d.
    Obec Čakany        Csákány [Pozsonycsákány] község   95,7%
    Obec Čenkovce        Csenke község   n.d.
    Obec Čiližká Radvaň        Csilizradvány község   n.d.
    Obec Dobrohošt'        Doborgaz község   n.d.
    Obec Dolný Bar        Albár község   n.d.
    Obec Dolný Štál        Alistál [Tőnyeistál] község   96,5%
 
Dunatőkés on the FOTW
Obec Dunajský Klátov        Dunatőkés község   95,8%
 
Bős on the FOTW
Obec Gabčíkovo [Beš]        Bős község   94,3%
    Obec Holice        Egyházgelle [Gelle] község   97,0%
    Obec Horná Potôň        Felsőpatony község   96,1%
    Obec Horné Mýto        Felsővámos község   n.d.
    Obec Horný Bar        Felbár község   n.d.
    Obec Hubice [Gomba]        Gomba [Nemesgomba] község   n.d.
    Obec Hviezdoslavov        Hviezdoslavfalva község   n.d.
    Obec Jahodná [Eperješ]        Eperjes [Pozsonyeperjes] község   n.d.
    Obec Janíky        Jányok község   n.d.
 
Dercsika on the FOTW
Obec Jurová        Dercsika község   98,4%
 
Kulcsod on the FOTW
Obec Kl'účovec        Kulcsod község   n.d.
 
Egyházkarcsa on the FOTW
Obec Kostolné Kračany        Egyházkarcsa község   95,4%
    Obec Král'ovičove Kračany        Királyfiakarcsa község   95,1%
    Obec Kútniky        Hegyéte község   n.d.
    Obec Kvetoslavov [Uzor]        Úszor község   n.d.
    Obec Kyselica        Keszölcés község   n.d.
    Obec Lechnice        Lég község   n.d.
    Obec Lúč na Ostrove        Lúcs község   n.d.
    Obec Macov        Macháza község   n.d.
    Obec Mad        Mad [Nagymad] község   n.d.
    Obec Malé Dvorníky        Kisudvarnok község   n.d.
 
Medve on the FOTW
Obec Medved'ov        Medve község   n.d.
    Obec Mierovo        Béke község   n.d.
    Obec Michal na Ostrove [Svätý Michal]        Szentmihályfa község   n.d.
    Obec Ňárad [Čiližský Ňárad]        Csiliznyárad község   n.d.
    Obec Nový Život [Eliášovce]        Illésháza község   n.d.
    Obec Ohrady [Kert' na Ostrove]        Csallóközkürt község   n.d.
    Obec Okoč [Ekeč]        Ekecs község   n.d.
    Obec Ol'dza        Olgya község   n.d.
    Obec Orechová Pôtoň        Diósförgepatony község   n.d.
    Obec Padáň        Padány község   98,6%
    Obec Pataš        Csilizpatas község   n.d.
    Obec Povoda        Pódatejed község   n.d.
    Obec Rohovce [Vel'ká Sarva]        Nagyszarva község   n.d.
 
Szap on the FOTW
Obec Sap        Szap község   n.d.
    Obec Štvrtok na Ostrove        Csallóközcsütörtök község   n.d.
    Obec Topol'níky [Ňáražd]        Nyárasd község   n.d.
 
Vásárút on the FOTW
Obec Trhová Hradská [Trhové Mýto]        Vásárút község   97,3%
    Obec Trnávka        Csallóköztárnok község   n.d.
    Obec Trstená na Ostrove        Csallóköznádasd község   n.d.
    Obec Tupá [Tompa]        Tompa [Kistompa] község   n.d.
    Obec Vel'ká Paka        Nagypaka község   n.d.
    Obec Vel'ké Blahovo [Vel'ké Aboň]        Nagyabony község   n.d.
    Obec Vel'ké Dvorníky        Nagyudvarnok község   n.d.
    Obec Vieska        Dunakisfalud község   n.d.
    Obec Vojka nad Dunajom        Vajka község   n.d.
 
Nyékvárkony on the FOTW
Obec Vrakuň        Nyékvárkony község   93,3%
    Obec Vydrany [Hodoš]        Hódos [Nemeshódos] község   n.d.
    Obec Zlaté Klasy [Vel'ký Mager]        Nagymagyar község   n.d.
Sources:          
Sebők László: Határokon túli magyar helységnévszótár; Budapest 1997 
Csallóköz: Városi és községi hivatalok
The Government Office for Hungarian Minorities Abroad: Situation of Hungarians in Slovakia
Karoly Kocsis and Eszter Kocsis-Hodosi: Hungarian Minorities in the Carpathian Basin Chapter 2 The Hungarians of SlovakiaUtoljára frissítve: 2001.02.03.
Szerző: Molnár István
Email: molnarok@compunet.hu