Make your own free website on Tripod.com
 
A Pápai Rettentők – Mark Webb Baráti Társaság 
és a
Pápai Rettentők – Pekingi Út – Sörös Alapítvány
 
Napról napra közeledvén a Pekingi Út Sörtúra időpontjához és további tapasztalatok gyűjtése céljából a az első, észak-dunántúli túra tizenötödik, a prága-csehországi túra tizedik, az első nyílt nemzetközi emléksörtúra immáron ötödik, a második nyílt nemzetközi emléksörtúra negyedik, a harmadik nyílt nemzetközi emléksörtúra harmadik, a negyedik nyílt nemzetközi emléksörtúra második, a Csákánydoroszló Eset sörtúra első
Évfordulója tiszteletére
2002. július 25-29 között
MEGSZERVEZI A
Pekingi Út Első Sörszintfelmérő Edzősörtúráját
(Pápa)=Budapest — Szentendre — Visegrád — Dömös — Esztergom — Párkány — Bény — Zselíz — Nagysalló — Verebély — Bélád — Gímes — Nyitragerencsér — Nyitra — Érsekújvár — Ógyalla — Komárom — Örsújfalu — Csallóközaranyos — Komárom — Kisbér— Pápa útvonalon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pápa, 2002. június 11.

 

 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
J e l e n t k e z é s i   l a p
 
    1. Igen, részt kívánok venni.
2. Elfogadom, hogy minden saját szükségleteimet illetö költség fedezése saját magamra hárul.

3. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem semminemü különleges kötelezettséget rám nem hárít. 

Részt nem vétel esetén is.

Név: ………………….. (vezetéknév), ………………… (sörnév) ………………….. (keresztnév)

Sörszám: ………………. (csak ST), Rang: ………………………………………… ……

Magammal hozni kívánt személyek száma és esetleges adatai: ………… db

Szállásigényem van: sátor / egyéb

Dátum: ………… év, …………………… hónap, …… nap
……………………………………
aláírás