Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
EPERJES MEGYE / PRE©OVSKY KRAJ
Varannói járás / Okres Vranov nad Topl'ou
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Tapolyhanusfalva / Hanuąovce nad Topl'ou
Varannó / Vranov nad Topl'ou

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Agyagospatak / Hlinné
Alsógyertyán / Niľný Hrabovec
Alsókomaróc / Komárany
Alsóköcsény / Kučín
Alsókörtvélyes / Niľný Hruąov
Alsónyírjes / Slovenská Kajňa
Aranyospatak / Zlatník
Bábafalva / Babie
Balázsi / Vlača
Bányapataka / Banské
Benkőfalva / Benkovce
Csábóc / Čabov
Csáklyó / Čaklov
Csicsóka / Čičava
Dávidvágása / Davidov
Detre / Detrík
Ércfalva / Rudlov
Felsőfeketepatak / Čierne nad Topl'ou
Felsőkázmér / Vyąný Kazimír
Felsőmihályi / Michalok
Gerlefalva / Girovce
Giglóc / Giglovce
Gyapár / Ďapalovce
Györgyfölde / Juskova Vol'a
Györgyös / Ďurd'oą
Hencfalva / Hencovce
Holcsík / Holčíkovce
Istvántelke / ©tefanovce
Jeszenőc / Jasenovce
Kapipálvágása / Pavlovce
Kelcse / Nová Kelča
Királyhegy / Piskorovce
Kisdomása / Malá Domaąá
Kisszabados / Ruská Vol'a
Klazány / Kladzany
Kolcsmező / Dlhé Klčovo
Kővágó / Kamenná Poruba
Lőrincvágása / Vavrinec
Magyarkrucsó / Niľný Kručov
Majoros / Majerovce
Máriakút / Rafajovce
Mátyáska / Matiaąka
Merészpatak / Merník
Nagykőpatak / Kvakovce
Opálhegy / Zámutov
Pétervágása / Petrovce
Petkes / Petkovce
Porszács / Prosačov
Pósa / Poąa
Remenye / Remeniny
Sókút / Sol'
Szacsúr / Sačurov
Szécsmező / Sečovská Polianka
Tapolybánya / Jastrabie nad Topl'ou
Tapolybeszterce / Bystré
Tapolyhermány / Hermanovce nad Topl'ou
Tapolyizsép / Vyąný ®ipov
Tapolymeggyes / Medzianky
Tapolymogyorós / Skrabské
Tapolyradvány / Radvanovce
Tavarna / Tovarné
Tavarnamező / Tovarňanská Polianka
Telekháza / Sedliská
Újszomotor / ®alobín
Vehéc / Vechec
Zemplénmátyás / Ondavské Matiaąovce


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
2
2
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
2
66
3%
Szumma
4
68
6%

Készült: 2002. április 5.
Utoljára módosítva: 2002. április 5.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997