Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
SZATMÁR MEGYE / JUDEŢUL SATU MARE
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank
Nagykároly / Carei
Szatmárnémeti / Satu Mare

Városok / Towns
Avasfelsőfalu / Negresti-Oaş
Tasnád / Tăşnad

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Ákos / Acâş
Alsóberekszó / Bârsău
Apa / Apa
Aranyosmeggyes / Medieşu Aurit
Avasújfalu / Certeze
Avasújváros / Oraşu Nou
Batarcs / Bătarci
Batiz / Botiz
Bikszád / Bixad
Bogdánd / Bogdand
Borválaszút / Crucişor
Börvely / Berveni
Csanálos (Urziceni)
Erdőd / Ardud / Erdeed
Érendréd / Andrid
Érkávás / Căuaş
Érszakácsi / Săcăşeni
Hadad / Hodod
Halmi / Halmeu
Homoród / Homoroade
Kányaháza / Călineşti-Oaş
Kaplony (Căpleni)
Királydaróc / Craidorolţ
Kisgérce / Gherţa Mică
Kolcs / Culciu
Komorzán / Cămărzana
Krasznabéltek / Beltiug / Bildegg
Krasznaterebes / Terebeşti / Terebesch
Lázári (Lazuri)
Majtény / Moftin
Mezőfény (Foieni)  / Fien
Mezőpetri (Petreşti)  / Petrifeld
Mezőterem / Tiream
Mikola / Micula
Nagyszokond / Socond
Nagytarna / Tarna Mare
Oláhcsaholy / Cehal
Piskolt / Pişcolt
Pusztadaróc (Dorolţ)
Remetemező / Pomi
Sárköz / Livada
Szamosborhíd / Valea Vinului
Szamosdob / Doba
Szaniszló / Sanislău
Szatmárhegy / Viile Satu Mare
Szatmárpálfalva / Păuleşti
Szatmárudvari / Odoreu
Szilágypér / Pir
Szopor / Supur
Sződemeter / Săuca
Tarsolc / Târşolţ
Tasnádszántó / Santău
Turc / Turţ
Túrterebes / Turulung
Vámfalu / Vama
Vetés / Vetiş

Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
2
2
100%
Városok / Towns
0
2
0%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
0
56
0%
Szumma
2
60
3%

Készült: 2002. január 9.
Utoljára módosítva: 2002. január 9.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II., Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye Népszámlásái adatok 1850/1869-1992 között
Atlas Rutier România; Budapest, 2000
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Hotărâri ale Guvernului Românie 1206. Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 /Monitorul Oficial al României Anul XIII - Nr. 781 Vineri, 7 decembrie 2001/