Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
TRENCSÉN MEGYE / TRENČIANSKY KRAJ
Simonyi járás / Okres Partizanske
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Simony / Partizanske

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Apátkolos / Vel'ký Klíľ
Apátlévna / Livinské Opatovce
Brogyán / Brodzany
Jaskafalva / Jeąkova Ves
Kalacsna / Kolačno
Kinorány / Chynorany
Kiskeresnye / Malé Krąteňany
Kisugróc / Malé Uherce
Lévna / Livina
Nadány / Nedanovce
Nádlány / Nadlice
Nagybossány / Boąany
Nagykeresnye / Vel'ké Krąteňany
Nagysándori / Ostratice
Nagyugróc / Vel'ké Uherce
Nyitrazsámbokrét / ®abokreky nad Nitrou
Ószéplak / Krásno
Pázsit / Paľít
Sziklavárhely / Hradiąte
Szkacsány / Skačany
Tőkésújfalu / Klátova Nová Ves
Turcsány / Turčianky


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
1
1
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
2
22
9%
Szumma
3
23
13%

Készült: 2002. január 28.
Utoljára módosítva: 2002. január 28.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997