Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
BESZTERCEBÁNYA MEGYE / BANSKOBYSTRICKY KRAJ
Poltári járás / Okres Poltár
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Poltár / Poltár

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Csehberek / České Brezovo
Cserepes / Hrnčiarska Ves
Fazekaszsaluzsány / Hrnčiarske Zaluľany
Ipolyberzence / Breznička
Ipolymagyari / Uhorské
Ipolyróna / Rovňany
Kálnó / Kalinovo
Kétkeresztúr / Nové Hony
Kiskorna / Krná
Losoncnagyfalu / Vel'ká Ves
Málnapatak / Málinec
Nemesfalva / Mládzovo
Ozdin / Ozdín
Pinc / Pinciná
Rimakokova / Kokava nad Rimavicou
Susány / Suąany
Szinóbánya / Cinobaňa
Telep / Selce
Újantalfalva / ©oltýska
Utekács / Utekáč
Vágó / Ďubákovo
Várkút / Hradiąte


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
1
1
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
4
22
18%
Szumma
5
23
22%

Készült: 2002. április 5.
Utoljára módosítva: 2002. április 5.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997