Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Nagymihályi járás / Okres Michalovce
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Nagykapos / Vel'ké Kapusany
Nagymihály / Michalovce
Őrmező / Stráľske

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Abara (Oborín)
Alsókánya / Jastrabie pri Michalovciach
Bajánháza / Bajany
Bánóc / Banovce nad Ondavou
Berettő / Bracovce
Bés (Beąa)
Budaháza (Budince)
Butka / Budkovce
Csicser (Čičarovce)
Dénesújfalu / Sliepkovce
Deregnyő / Drahňov
Dobóruszka (Ruská)
Dobróka / Dúbravka
Falkus / Falkuąovce
Feketemező / Čierne Pole
Fogas / Závadka
Füzesér / Vrbnica
Gatály / Hatalov
Gézsény / Haľín
Hajagos / Klokočov
Hanajna / Hnojné
Harapás / Kusin
Hegyi / Zemplinske Kopčany
Hór / Horovce
Iske (Iľkovce)
Izbugya / Zbudza
Jósza / Jovsa
Kácsánd / Kačanov
Karaszna / Krásnovce
Kisráska / Malé Raąkovce
Kisszeretva / Stretavka
Laborcfalva / Vol'a
Lask / Laąkovce
Lasztomér / Lastomír
Lazony / Loľín
Leszna / Lesné
Magasrév / Vysoká nad Uhom
Magyarkelecsény (Kapuąianske Kl'ačany)
Málca / Malčice
Márk / Markovce
Márkcsemernye / Pusté Čemerné
Mátyócvajkóc (Mat'ovské Vojkovce)
Mokcsamogyorós (Kriąovská Liesková)
Morva / Moravany
Nagycseb / ®bince
Nagyráska (Vel'ké Raskovce)
Nagyszelmenc (Vel'ké Slemence)
Nagyszeretva / Stretava
Nátafalva / Nacina Ves
Németvágás / Poruba pod Vihorlatom
Ordasfalva / Oreské
Pálóc / Pavlovce nad Uhom
Pályin / Palín
Pazdics / Pozdiąovce
Petrik / Petrikovce
Petróc / Petrovce nad Laborcom
Rákóc / Rakovec nad Ondavou
Rebrény / Zemplínska ©iroká
Sámogy / ©amudovce
Solymos / Iňačovce
Szalók / Slavkovce
Szirénfalva (Ptrukąa)
Sztára / Staré
Tarna / Trnava pri Laborci
Tusa / Tuąice
Tusaújfalu / Tuąická Nová Ves
Ungszenna / Senné
Ungtavas / Kaluľa
Vaján (Vojany)
Vámoslucska / Lúčky
Vásárhely / Trhoviąte
Vinna / Vinné
Zalacska / Zaluľice
Zemplénszuha / Suché
Zuhogó / Čečehov


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
3
3
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
7
75
9%
Szumma
10
78
13%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997