Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Járások / Districts:

Gölnicbányai járás / Okres Gelnica
Iglói járás / Okres Spisska Nová Ves
Kassa-vidéki járás / Okres Koąice-okolie

Kassa I. kerület / Okres Koąice I
Kassa II. kerület / Okres Koąice II
Kassa III. kerület / Okres Koąice III
Kassa IV. kerület / Okres Koąice IV

Nagymihályi járás / Okres Michalovce
Rozsnyói járás / Okres Roľňava
Szobránci járás / Okres Sobrance
Tőketerebesi járás / Okres Trebiąov


Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997