Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
MAROS MEGYE / JUDEŢUL MUREŞ
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
Fictional flag


Megyei jogú városok / Cities with county rank
Marosvásárhely / Târgu Mureş
Segesvár / Sighişoara
Szászrégen / Reghin

Városok / Towns
Dicsőszentmárton / Târnaveni
Marosludas / Luduş
Radnót / Iernut
Szováta (Sovata)

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Ádámos / Adamuş
Ákosfalva (Acăţari)
Alsóbölkény / Beica de Jos
Alsóidecs / Ideciu de Jos
Alsóköhér / Chiheru de Jos
Apold / Apold
Backamadaras (Păsăreni)
Bala / Băla
Balavásár (Bălăuşeri)
Bátos / Batoş
Beresztelke / Breaza
Bonyha / Bahnea
Cintos / Aţintiş
Csatófalva / Viişoara
Csikfalva (Vărgata)
Dános / Daneş
Déda / Deda
Erdőszentgyörgy / Sângeorgiu de Pădure
Faragó / Fărăgău
Fehéregyháza / Albeşti
Felsőrépa / Vătava
Gernyeszeg (Gorneşti)
Gödemesterháza / Stânceni
Görgényhodák / Hodac
Görgényoroszfalu / Solovăstru
Görgényszentimre / Gurghiu
Gyulakuta (Fântânele)
Havad (Neaua)
Héjjasfalva / Vânători
Jedd (Livezeni)
Kerelőszentpál / Sânpaul
Kisikland / Iclănzel
Kóródszentmárton / Coroisânmărtin
Kozmatelke / Cozma
Kutyfalva / Cuci
Küküllőszéplak / Suplac
Libánfalva / Ibăneşti
Lukafalva / Gheorghe Doja
Magyarbükkös / Bichiş
Magyaró (Aluniş)
Makfalva (Ghindari)
Marosbogát / Bogata
Marosfelfalu / Suseni
Maroskece / Cheţani
Maroskeresztúr / Cristeşti
Marosoroszfalu / Ruşii-Munţi
Marossárpatak / Glodeni
Marosszentanna / Sântana de Mureş
Marosszentgyörgy / Sângeorgiu de Mureş
Marosszentkirály / Sâncraiu de Mureş
Marosugra / Ogra
Marosvécs / Brâncoveneşti
Mezőbánd / Band
Mezőbodon / Papiu Ilarian
Mezőceked / Valea Largă
Mezőcsávás / Ceuaşu de Câmpie
Mezőgerebenes / Grebenişu de Câmpie
Mezőkirályfalva / Crăieşti
Mezőméhes / Miheşu de Câmpie
Mezőpagocsa / Pogăceaua
Mezőpanit (Pănet)
Mezőrücs / Râciu
Mezősályi / Şăulia
Mezősámsond / Şincai
Mezőszengyel / Sânger
Mezőtóhát / Tăureni
Mezőzáh / Zau de Câmpie
Mikefalva / Mica
Nagyernye (Ernei)
Nagysármás / Sărmaşu
Nyárádgálfalva (Găleşti)
Nyárádkarácson (Crăciuneşti)
Nyárádmagyarós (Măgherani)
Nyárádremete (Eremitu)
Nyárádszereda (Miercurea Nirajului)
Nyárádtő / Ungheni
Oláhkocsárd / Cucerdea
Palotailva / Lunca Bradului
Petele / Petelea
Ratosnya / Răstoliţa
Szászbogács / Băgaciu
Szászkézd / Saschiz
Szásznádas közég / Nadeş
Székelyhodos (Hodoşa)
Székelyvécke (Veţca)
Tekeújfalu / Lunca
Uzdiszentpéter / Sânpetru de Câmpie
Vajdaszentivány / Voivodeni
Vámosgálfalva / Găneşti
Zágor / Zagăr
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
3
3
100%
Városok / Towns
0
4
0%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
0
90
0%
Szumma
3
97
32%

Készült: 2002. január 9.
Utoljára módosítva: 2002. április 7.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I., Kovászna, Hargita és Maros megye Népszámlásái adatok 1850-1992 között
Atlas Rutier România; Budapest, 2000
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Hotărâri ale Guvernului Românie 1206. Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 /Monitorul Oficial al României Anul XIII - Nr. 781 Vineri, 7 decembrie 2001/