Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
MURAVIDÉK / POMURSKA
Ljutomer-i járás / Okrajina sodiąča Ljutomer
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Ráckanizsa / Razkriľje*


*Ráckanizsa/Razkriľje községből Murafüred/Gibina, Ráckanizsa/Razkriľje, Ligetfalva/©afarsko és Végfalva/Veąčica települések tartoztak Magyarországhoz 1920-ig.

Gibina, Razkriľje, ©afarsko and Veąčica settlements in Razkriľje municipality were in Hungary before 1920. 


Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
0
0
%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
0
1
29%
Szumma
0
1
29%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997