A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Kassa város / Mesto Koąice
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns

Nagyközségek / Large villages

Községek kerületenként / Villages by districts

Kassa I. kerület / Okres Koąice I

Kassa-Dzungla / Koąice-Dzungla
Kassa-Kavocsán / Koąice-Kavečany
Kassa-Észak / Koąice-Sever
Kassa-Tihanyi lakótelep / Koąice-Sidlisko Tahanovce
Kassa-Óváros / Koąice-Stare Mesto
Kassa-Hernádtihany / Koąice-Tahanovce
Kassa II. kerület / Okres Koąice II
Kassa-Szentlőrincke / Koąice-Lorinčík
Kassa-Linik IX / Koąice-Lunik IX
Kassa-Miszlóka / Koąice-Myslava
Kassa-Peres / Koąice-Peres
Kassa-Pólyi / Koąice-Pol'ov
Kassa-KVP lakótelep / Koąice-Sidlisko KVP
Kassa-Saca / Koąice-©aca
Kassa-Nyugat / Koąice-Zapad
Kassa III. kerület / Okres Koąice III
Kassa-Dargovskych hrdinov / Koąice-Dargovskych hrdinov
Kassa-Újhely / Koąice-Koąicka Nova Ves
Kassa IV. kerület / Okres Koąice IV
Kassa-Bárca / Koąice-Barca
Kassa-Dél / Koąice-Juh
Kassa-Abaszéplak / Koąice-Krasna
Kassa- / Koąice-Nad jazerom
Kassa-Zsebes / Koąice-©ebastovce
Kassa-Szilvásapáti / Koąice-Vysne Opatske
 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
0
0
%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
5
22
23%
Szumma
5
22
23%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997