Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Kassa-vidéki járás / Okres Koąice-okolie
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Mecenzéf / Medzev
Szepsi / Moldava nad Bodvou

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Abaújharaszti / Chrastné
Abaújnádasd / Trstené pri Hornade
Abaújrákos / Rákoą
Abaújszakaly / Sokol'any
Abaújszina / Seňa
Abos / Obiąovce
Áj (Haj)
Ájfalucska / Hačava
Alsócsáj / Niľný Caj
Alsóhutka / Niľná Hutka
Alsókemence / Niľná Kamenica
Alsólánc (Niľný Lánec)
Alsómislye / Niľná Myąl'a
Alsótőkés / Niľný Klátov
Apátka / Opatka
Aranyida / Zlatá Idka
Balogd / Blaľice
Baska / Baąka
Bátyok / Bačkovík
Benyék / Beniakovce
Bernátfalva / Valaliky
Bocsárd / Bočiar
Bódvavendégi (Host'ovce)
Bolyár / Boliarov
Bőlzse / Belľa
Budamér / Budimir
Bunyita / Bunetice
Buzita (Buzica)
Csécs / Čečejovce
Debrőd (Debrad')
Eperjesenyicke / Haniska
Eszkáros / Skároą
Felsőcsáj / Vyąný Čaj
Felsőhutka / Vyąná Hutka
Felsőkemence / Vyąná Kamenica
Felsőmislye / Vyąná Myąl'á
Felsőtőkés / Vyąný Klátov
Füzérnádaska / Trst'any
Garbócbogdány / Bohdanovce
Györgyi / Ďurd'oąík
Györke / Ďurkov
Hatkóc / Hodkovce
Hernádcsány / Čaňa
Hernádgecse / Geča
Hernádgönyű / Gyňov
Hernádszentistván / Druľstevná pri Hornáde
Hernádszokoly / Sokol'
Hernádzsadány / ®daňa
Hilyó / Hýl'ov
Idabukóc / Bukovec
Izdoba / Sady nad Torysou
Jánok / Janík
Jászó / Jasov
Jászómindszent / Poproč
Jászóújfalu / Nováčany
Kalsa / Kaląa
Kamaróc (Komárovce)
Kassabéla / Koąická Belá
Kecerlipóc / Kecerovský Lipovec
Kecerpeklény / Kecerovce
Kelecsenyborda / Koąický Klečenov
Kenyhec / Kechnec
Királynépe / Král'ovce
Kisida / Malá Ida
Kisladna / Malá Lodina
Kisszalánc / Slančík
Koksóbaksa / Kokąov-Bakąa
Lapispatak / Ploské
Lengyelfalva / Koąicka Polianka
Magyarbőd / Bidovce
Makranc / Mokrance
Migléc / Milhost'
Modrafalva / Mudrovce
Nagyida / Vel'ká Ida
Nagyladna / Vel'ká Lodina
Nagyszalánc / Slanec
Olcsvár / Koąické Ol'ąany
Ósva / Oląovany
Ósvacsákány / Čakanovce
Pány / Paňovce
Patacskő / Vtáčkovce
Péder (Peder)
Perényhím / Perín-Chym
Petőszinye / Svinica
Polhorahegy / Nová Polhora
Ránk / Rankovce
Ránkfüred / Herl'any
Rás / Hraąovík
Regeteruszka / Ruskov
Reste (Reąica)
Rozgony / Rozhanovce
Rudnik / Rudnik
Sároskőszeg / Kysak
Sárosófalu / Opiná
Semse / ©emąa
Somodi / Drienovec
Stósz / ©tos
Szádelő (Zadiel)
Szádudvarnokméhész (Dvorníky-Včeláre)
Szalánchuta / Slanská Huta
Szaláncújváros / Slanske Nové Mesto
Szeszta / Cestice
Tarcavajkóc / Vajkovce
Terbő / Trebejov
Tizsite / Čiľatice
Torna / Turňa nad Bodvou
Tornahorváti (Chorváty)
Tornaújfalu (Turnianska Nová Ves)
Újszállás / Nový Salaą
Zsarnó (®arnov)


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
2
2
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
7
110
6%
Szumma
9
112
8%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997