Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Iglói járás / Okres Spisska Nová Ves
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Igló / Spisska Nová Ves
Korompa / Krompachy
Szepesolaszi / Spiąské Vlachy

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Ágostháza / Bystrany
Arnótfalva / Arnutovce
Betlenfalva / Betlanovce
Dénesfalva / Daniąovce
Detrefalva / Olcnava
Haraszt / Chrast' nad Hornadom
Hernádmáté / Matejovce
Hernádtapolca / Teplička
Iglófehérhegy / Mlynky
Illésfalva / Iliaąovce
Káposztafalva / Hrabuąsice
Kisolva / Ol'savka
Kolinfalva / Kolinovce
Leszkovány / Lieskovany
Létánfalva / Letanovce
Márkusfalva / Markuąovce
Nyilas / Hnilec
Ötösbánya / Rudňany
Pálmafalva / Harichovce
Szalánk / Slovinky
Szepesárki / Jamník
Szepesedelény / Odorín
Szepeskárolyfalva / Kal'ava
Szepeskörtvélyes / Spiąský Hruąov
Szepesnádasd / Hincovce
Szepespatak / Hnilčík
Szepessümeg / Smiľany
Szepestamásfalva / Spiąské Tomáąovce
Szlatvin / Slatvina
Vereshegy / Poráč
Vitfalva / Vítkovce
Vojkfalva / Vojkovce
Zsigra / ®ehra


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
3
3
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
3
33
9%
Szumma
6
36
17%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997