Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
KASSA MEGYE / KO©ICKY KRAJ
Gölnicbányai járás / Okres Gelnica
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Gölnicbánya / Gelnica

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Dénes / Uhorná
Görögfalu / Závadka
Gyónfalva / Hriąovce
Henclófalva / Henclová
Jekelfalva / Jaklovce
Kluknó / Kluknava
Kojsó / Kojąov
Margitfalva / Margecany
Merény / Nálepkovo
Nagykuncfalva / Helcmanovce
Nagysolymár / Vel'ký Folkmar
Óvíz / Stará Voda
Prakfalva / Prakovce
Rihnó / Richnava
Svedlér / ©vedlár
Szepesremete / Mníąek nad Hnilcom
Szomolnok / Smolník
Szomolnokhuta / Smolnícka Huta
Zakárfalva / ®akarovce


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
1
1
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
1
19
5%
Szumma
2
20
10%

Készült: 2002. április 6.
Utoljára módosítva: 2002. április 6.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997