Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
BÁKÓ MEGYE (Gyimesbükk község) / 
JUDEŢUL BACĂU (Comuna Ghimeş-Făget)
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Ágas / Agăş*
Gorzafalva / Oituz*
Gyimesbükk / Ghimeş-Făget
Gyimespalánka / Palanka*

*Ágas községből Kóstelek/Coşnea település, Gorzafalva községből Sósmező/Poiana Sărată település, Gyimespalánka községből Gyepece/Pajiştea és Magyarcsügés/Cădăreşti települések tartoztak Magyarországhoz 1920 előtt

Coşnea settlement in Agăş municipality, Poiana Sărată in Oituz municipality, Pajiştea and Cădăreşti settlements in Palanca municipality were in Hungary till 1920.


Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
0
0
%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
0
4
0%
Szumma
0
4
0%


Készült: 2002. január 4.
Utoljára módosítva: 2002. január 7.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája III., Arad, Krassó-Szörény és Temes megye Népszámlálási adatok 1869-1992 között
Atlas Rutier România; Budapest, 2000
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Hotărâri ale Guvernului Românie 1206. Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 /Monitorul Oficial al României Anul XIII - Nr. 781 Vineri, 7 decembrie 2001/