Make your own free website on Tripod.com
 
A kép az FOTW oldaláról származik / Picture from the FOTW
NYITRA MEGYE / NITRIANSKY KRAJ
Aranyosmaróti járás / Okres Zlaté Moravce
Települések és zászlóik a Világ Zászlói közt

Municipalities and their flags on FOTW 
 


Megyei jogú városok / Cities with county rank

Városok / Towns
Aranyosmarót / Zlaté Moravce

Nagyközségek / Large villages

Községek / Villages
Barskisfalud / Vieska nad ®itavou
Barsvörösvár / Červený Hradok
Bélád / Beladice
Csárad / Čaradice
Ebedec / Obyce
Feketekelecsény / Čierne Kl'ačany
Fenyőkosztolány / Jedl'ové Kostol'any
Garamnémeti / Tekovské Nemce
Gesztőd / Host'ovce
Ghymeskosztolány / Kostol'any pod Tríbečom
Hecse / Choča
Keresztúr / Hostie
Kicő / Skýcov
Kisaranyos / Zlatno
Kislóc / Lovce
Kistapolcsány / Topol'čianky
Kisvezekény / Malé Vozokany
Lédec / Ladice
Maholány / Machulince
Mankóc / Mankovce
Nagyvezekény / Vel'ké Vozokany
Nemcsény / Nemčiňany
Néved / Nevidzany
Néver / Neverice
Szelepcsény / Slepčany
Szelezsény / Sl'aľany
Taszármalonya / Tesárske Mlyňany
Valkóc / Volkovce
Velséc / Velčice
Zsikvany / ®ikava
Zsitvaszentmárton / Martin nad ®itavou


 
Települések / Settlements
FOTW
Szumma
Százalék
Megyei jogú városok / Cities with county rank
0
0
%
Városok / Towns
1
1
100%
Nagyközségek / Large villages
0
0
%
Községek / Villages
3
31
10%
Szumma
4
32
13%

Készült: 2002. február 3.
Utoljára módosítva: 2002. február 3.
Készítette: Molnár István
E-mail: szalonnakenyer@freemail.hu
Készült:
258/1996 Z.z.NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky  z 13. augusta 1996, ktorym sa vydava Zoznam obci a vojenskych obvodov tvoriacich jednotlive okresy
A nemzetiségi nevek forrásai / Sources of the ethnic names:
Magyar Helységnév-azonosító Szótár (Lelkes György); Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Szlovákia mai területének etnikai térképe / Národnostná mapa súčasného územia Slovenska / Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1:400 000; Budapest 2000
Magyarország Közigazgatási Atlasza 1914; Talma Könyvkiadó, Baja 1998.
Sebők László: Határokon Túli Magyar Helységnévszótár, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1997